Due Diligence

"Należyta staranność" pozwala na analizę całych projektów farm wiatrowych, w czego skład wchodzi planowanie, finansowanie, licencjonowanie, sprawdzenie dokumentacji i ocenienie potencjalnego ryzyka.

Oceniliśmy już wiele projektów, a z każdym kolejnym poszerzamy horyzonty.

Powrót do góry

Home