Finansowanie

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje w elektrownie i farmy wiatrowe, ale także w innych dziedzinach. Poza środkami unijnymi pozyskujemy także środki ze źródeł krajowych NFOŚiGW i WFOŚiGW, Ekofunduszu czy ARiMR.

Usługi obejmują:

Powrót do góry

Home