Raporty środowiskowe

Przy tworzeniu raportów środowiskowych opieramy się na obowiązujących  normach prawnych oraz wytycznych Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, wytycznych w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki (NATURA 2000), czy raportów EUROBATS.

Dostęp do szerokich danych literaturowych i kartograficznych, wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych oraz doświadczenie firmy w4e w tematyce nowych turbin wiatrowych gwarantują najwyższą jakość wykonywanych opracowań.

Raporty w4e są dostosowane do najnowszych zaleceń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i zawierają między innymi:

Powrót do góry

Home