Analizy Wietrzności

Nasz zespół wykonuje analizy wietrzności, które służą określeniu charakterystyki terenu oraz wiatru, jako potwierdzenie słuszności decyzji montażu turbiny wiatrowej w wybranym miejscu.

Przy pomiarze wiatru brane są pod uwagę takie czynniki jak szorstkość, numeryczny model terenu, oraz orografia terenu. Jesteśmy w stanie przewidzieć z jaką częstotliwością i z jaką siłą będzie wiał wiatr na rozpatrywanym obszarze. Potrafimy także przewidzieć ile energii wyprodukuje planowana farma wiatrowa. 

Oprócz analiz, tworzymy również specjalne prognozy poparte wieloletnimi danymi.

Ponieważ nasz podwykonawca- firma AL-PRO, przykłada najwyższą wartość do jakości swoich usług, każdy wykonywany przez nią dla nas pomiar jest potwierdzony certyfikatem GL i DAR.

Powrót do góry

Home